Nxtfysio.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Home | Specialisaties | NXT Ergo

Maak nu uw afspraak bij NXT Fysio

 • Beoordeeld met gemiddeld een 9
 • Alle specialiteiten onder 1 dak
 • Ook 's avonds en op zaterdag
 • Contract met alle verzekeraars

Eerste afspraak kan vaak al binnen 24 uur gepland worden

NXT Ergo

Loopt u tegen problemen aan met betrekking tot werken, wonen of vrije tijd? 
Door veranderingen van uw gezondheid kan de uitvoering van dagelijkse activiteiten soms moeizamer verlopen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij barrières in dagelijkse handelingen. Daarnaast denken wij graag mee over de keuze en verdeling van activiteiten op een dag, zodat u zo spoedig en kwalitatief mogelijk weer kunt participeren bij uw activiteiten.


NXT Ergo: een enthousiaste en flexibele ergotherapeut werkzaam in de omgeving Best, Oirschot, Veghel, Volkel en Odiliapeel, helpt u graag op weg om de kwaliteit van leven te verbeteren!

 

U kunt bij NXT Ergo o.a. terecht voor:

 •   Huisaanpassing
 •   Werkplekadvies
 •   Aanvraag hulpmiddelen
 •   Training huishoudelijke activiteiten  
 •   Advies mobiliteitsproblematiek
 •   Schrijfondersteuning bij kinderen
 •   Voorlichting aan mantelzorgers en direct betrokkenen
 •   Energieverdeling indelen en evalueren

Naar de ergotherapeut zonder verwijsbrief
Naar de ergotherapeut kunt u zonder verwijzing van uw huisarts. De ergotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen en bij twijfel verwijst de ergotherapeut u naar de huisarts.  
Het is verstandig de huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij een ergotherapeut. Dan kan deze hiermee rekening houden bij andere klachten.
Tijdens of na het behandeltraject stuurt de ergotherapeut uw huisarts een brief over de aanleiding van uw behandeling en waaruit de behandelingen hebben bestaan.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw persoonsgegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief. Voorafgaand aan de behandeling vindt eerst een korte intake plaats waarin uw hulpvraag verduidelijkt wordt, zodat wij u zo adequaat mogelijk kunnen helpen. 

Bij de eerste afspraak neemt u mee:
o Eventueel de verwijsbrief
o Gegevens verzekering
o Geldig identiteitsdocument

Kwaliteit
De ergotherapeut die werkzaam is binnen de praktijk staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister paramedici.
De disipline ergptherapie is uitgesloten van de HKZ certificering waaraan de fysiotherapeuten deenemen.

Afmelden
Wanneer een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden. 75% van de behandelkosten kunnen dan bij u in rekening worden gebracht. 

Vergoedingen
Alle verzekerden hebben recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Vanuit de basisverzekering valt dit onder het verplichte eigen risico. Als u met een basisverzekering meer dan 10 uur per jaar ergotherapie nodig heeft, zijn de kosten boven de 10 uur voor eigen rekening. 
Als de dekking vanuit de basisverzekering niet voldoende is, bestaat er de mogelijkheid om een aanvullend ziektekostenpakket af te sluiten met dekking voor extra behandeluren ergotherapie. Bij vergoeding van ergotherapie uit de aanvullende verzekering wordt het eigen risico niet belast.
Om zeker te weten dat uw verzekering ergotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of uw zorgverzekeraar te raadplegen. 
Bij onvoldoende dekking van ergotherapeutische zorg ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij u en dient u de factuur ten alle tijden zelf te voldoen. De tarieven vindt u op onze website.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. 

Privacyreglement
Onze ergotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze patiënten. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw dossier. De ergotherapeut zal aan het einde van een behandeling rapporteren naar uw huisarts of andere verwijzers. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingplicht. Zonder toestemming van de patiënt worden er geen gegevens aan derden verstrekt. Bij ernstige of levensbedreigende situaties kan de ergotherapeut zonder toestemming van de patiënt een arts en/of alarmdienst bellen. Voor het volledige privacyreglement klikt u hier.

Klachten
Als er klachten zijn over ons dan vinden we dat natuurlijk erg vervelend. We vragen u dat meteen aan ons kenbaar te maken. Op die manier kunnen we zien of we u tegemoet kunnen komen en zo blijven we onze zorg verder verbeteren. Voor de volledige klachtenregeling klikt u hier.

Maak nu uw afspraak bij NXT Fysio

 • U kunt snel terecht
 • Alle specialiteiten onder 1 dak
 • Ook ’s avonds en op zaterdag
 • Contract met alle verzekeraars

Eerste afspraak kan vaak al binnen 24 uur gepland worden