Nxtfysio.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Home | Specialisaties | Duizeligheidsklachten (o.a.BPPD)

Maak nu uw afspraak bij NXT Fysio

 • Beoordeeld met gemiddeld een 9
 • Alle specialiteiten onder 1 dak
 • Ook 's avonds en op zaterdag
 • Contract met alle verzekeraars

Eerste afspraak kan vaak al binnen 24 uur gepland worden

Duizeligheidsklachten (o.a.BPPD)

Vestibulaire Revalidatie ook wel Duizeligheidsklachten

Wat is vestibulaire revalidatie?
Vestibulaire revalidatie is een patiënt-specifiek aangemeten oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten veroorzaakt door een verstoord functioneren van het evenwichtssysteem. Klachten kunnen bestaan uit duizeligheid. Balansproblemen en visusproblemen. Ook kunnen ten gevolge van deze klachten angst of depressieve gevoelens voorkomen. Patiënten durven minder goed te bewegen en hun algemeen dagelijks leven raakt verstoord. Activiteiten, hobby’s of werk kunnen minder goed of niet meer worden uitgevoerd.

Wanneer?
Vestibulaire revalidatie wordt ingezet bij patiënten met eenzijdig of tweezijdig verstoord functioneren van het evenwichtssysteem. Alvorens een specifiek oefenprogramma wordt opgesteld vindt er een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek plaats. De gespecialiseerde fysiotherapeut onderzoekt de oorzaak van de klachten en past daar het oefenprogramma op aan.

Oorzaken van duizeligheid
Duizeligheid kan veel verschillende oorzaken hebben. Hieronder een onderverdeling:

 • Centrale vestibulaire dysfunctie (de hersenen)
 • BPPD (verplaatste 'kristalletjes' in het evenwichtsorgaan)
 • Perifeer vestibulaire dysfunctie (zenuwen gekoppeld aan het evenwichtsorgaan)
 • Vertebro-basilaire insufficiëntie (verstopping in de bloedtoevoer)
 • Anders, zoals: trauma, tumor, hyperventilatie, Ménière, vestibulaire migraine etc.

Bij centraal vestibulaire afwijkingen zult u altijd worden doorverwezen naar een specialist. Dit geld ook bij het vermoeden van een vertebro-basilaire insufficiëntie.

BPPD is een veelvoorkomende afwijking en is erg goed te behandelen. Wilt u meer weten over BPPD en de behandeling klik dan hier voor onze speciale folder BPPD.

Onder perifeer vestibulaire dysfunctie valt het verminderd functioneren van de zenuwen die van en naar het evenwichtsorgaan lopen. Verminderd functioneren van deze zenuwen kan ontstaan door:

 • een infectie, viraal of bacterieel (neuritis vestibularis, labyrinthitus)
 • trauma, kneuzing van het evenwichtsorgaan
 • aandoeningen zoals Ménière of MS
 • operatie, bijv. bij aucoustisch neuroma (goedaardige tumor)

Patiënten met een perifeer vestibulaire dysfunctie zijn bij uitstek geschikt voor het volgen van een vestibulaire revalidatie.

Wat houdt de therapie in?
Afhankelijk van de klachten en de oorzaak wordt een specifiek oefenprogramma opgesteld. De therapie kan bestaan uit oefeningen binnen verschillende werkingsmechanismen, namelijk:

Adaptatie: hieronder valt het aanpassingsvermogen van het evenwichtssysteem aan het functieverlies. Blikstabilisatie training is een van de belangrijkste oefeningen.

Substitutie: hieronder wordt verstaan het vervangen/compenseren van het functieverlies door gebruik te maken van andere strategieën. Bijvoorbeeld het compenseren door extra gebruik te maken van de visus of het gevoel vanuit de ledematen. Deze strategieën dienen getraind te worden om het verlies op te vangen, dit kan door middel van balanstraining.

Habituatie: hieronder wordt verstaan het herhalen van klachten-opwekkende oefeningen zodat gewenning optreedt en de klacht uitdooft. Deze oefeningen vergen een grote discipline aangezien de klachten steeds moeten worden opgewekt in plaats van vermeden. Habituatie kan getraind worden door middel van Cawthorne en Cooksey oefeningen.

 

Klik hier voor onze folder over Vestibulaire Revalidatie bij duizeligheidsklachten


Maak nu uw afspraak bij NXT Fysio

 • U kunt snel terecht
 • Alle specialiteiten onder 1 dak
 • Ook ’s avonds en op zaterdag
 • Contract met alle verzekeraars

Eerste afspraak kan vaak al binnen 24 uur gepland worden