Home | Praktijkinformatie | Klachten

Klachten

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact tussen fysiotherapeut en patiënt zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling van uw fysiotherapeut. Het is ook mogelijk dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of andere medewerker met u omgaat. Dan willen wij dit graag weten! Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en de kwaliteit van de fysiotherapie/fysiotherapeut.

Ga allereerst in gesprek met uw fysiotherapeut of de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt.
Komt u er niet uit?

Klachtencommissie KNGF
Wilt u vooral erkenning krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut in een praktijk werkt, terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Het Regionaal Tuchtcollege
Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Kijk voor meer informatie hier