Home | Praktijkinformatie | Privacy

Privacy

Onze fysiotherapeuten houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoons-gegevens van toepassing. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze patiënten. U hebt ten allen tijde recht op inzage in uw dossier. Fysiotherapeuten zullen aan het einde van een behandeling rapporteren naar uw huisarts of andere verwijzer. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt.

Behalve de behandelend fysiotherapeut kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend fysiotherapeut en/of administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de patiënt worden er geen gegevens aan derden (bijvoorbeeld artsen of familieleden) verstrekt.

Alleen gegevens die van belang zijn voor de behandelingen van de patiënten worden opgeslagen in het patiëntendossier. De patiënt heeft het recht de vastgelegde gegevens in te zien. Indien de gegevens niet juist zijn kan de patiënt de behandelend fysiotherapeut verzoeken de gegevens te wijzigen. Uw medische en administratieve gegevens worden 15 jaar gearchiveerd en daarna vernietigd.

Bij ernstige of levensbedreigende situaties kan de fysiotherapeut zonder toestemming van de patiënt een arts en/of alarmdienst bellen.

Patiëntenonderzoek
Verschillende verzekeraars nodigen hun deelnemers uit om deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek fysiotherapie. Om die reden hebben de verzekeraars ons verzocht e-mailadressen van onze patiënten te registreren en bij hen aan te leveren. Mocht u hiervoor geen toestemming verlenen dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

 

Bekijk hier het volledige privacyreglement.