Home | Specialisaties | Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.
Samen met u werkt hij aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren. Er is sprake van preventie door bijvoorbeeld aanpassingen in het proces, de werkwijze en de werkplekinrichting en door voorlichting en training van groepen medewerkers.

De arbeidsfysiotherapeut
De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.
Met als resultaat optimaal functioneren binnen uw eigen arbeidssituatie.