Home | Praktijkinformatie | Tarieven

Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapie

Tarieven per 1 januari 2018

Indien u niet verzekerd bent voor behandeling, zijn de volgende tarieven geldig:

Zitting € 30,00
Zitting manueeltherapie € 42,50
Zitting oedeemtherapie € 42,50
Zitting geriatrie € 42,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,50
Screening en intake en onderzoek (zonder verwijzing) € 55,00
Screening € 12,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
Toeslag voor uitbehandeling € 12,50
Inrichtingstoeslag €  7,50
Niet nagekomen afspraak 75% normaal tarief
Rapportage € 60,00


Vergoedingen
Al jaren is iedereen verplicht verzekerd in de basisverzekering. Naast de basisverzekering is het mogelijk om u vrijwillig aanvullend te verzekeren. Bijna alle fysiotherapie wordt uit de aanvullende verzekering betaald. Wij adviseren u om voor fysiotherapie een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Wij hebben met alle verzekeraars contracten afgesloten.

Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Om zeker te weten dat uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bij onvoldoende dekking van fysiotherapeutische zorg ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij u en dient u de factuur ten alle tijden zelf te voldoen.

Wij declareren de rekening van uw behandeling direct aan uw verzekering. Alleen wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie krijgt u zelf de nota toegestuurd. Ook bij rechtstreekse declaratie aan uw zorgverzekeraar blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota. Bij de aanvullende verzekeringen tellen alle behandelingen die collega’s in andere praktijken fysiotherapie in hetzelfde jaar hebben gegeven ook mee in het bepalen hoeveel behandelingen u nog te goed heeft in uw aanvullende verzekering.

Chronische aandoeningen worden indien ze daarvoor in aanmerking komen vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering of anders voor eigen rekening.

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt / cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt / cliënt.