Home | Beweegprogramma's | Rug/Nek-arm triatlon

Rug/Nek-arm triatlon

De Rugtriatlon en Nek-armtriatlon zijn specifieke trainingsprogramma voor mensen met chronische of herhaalde klachten in de rug of nek-armregio, in combinatie met algeheel verminderde belastbaarheid door een lage trainingsgesteldheid.

Doel van de Triatlontraining is:
Uw lichaam langdurig sterker maken, waardoor u meer lichamelijke belasting aankunt
Uw klachten verminderen en veelal volledig laten verdwijnen.

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste uitgangspunten waarop de Triatlontraining gebaseerd is.

Een goede trainingsopbouw is een trainingsopbouw met vaste doelen in de tijd. Zeker bij langer bestaande klachten, is het belangrijk om op deze manier op te bouwen. Pijn moet daarin niet centraal staan. Door op een goede manier door te trainen, ook als er pijn optreedt, kan in een aantal maanden de pijn veelal overwonnen worden. In sommige gevallen zal misschien pijn bij belasten (in mindere mate) blijven bestaan, maar de belastbaarheid neemt daarbij eigenlijk altijd goed toe.

Niet de pijn, maar activiteit en belastbaarheid staat centraal
Om een correcte trainingsopbouw mogelijk te maken is een goede intake en niveaubepaling cruciaal. Een te hoog startniveau leidt tot klachten. Een te snelle belastingopbouw ook. Een te geringe belastingopbouw zorgt niet voor toename van belastbaarheid.

Uiteraard is elk mens en elke klacht verschillend. Naast de geprogrammeerde individuele opbouwtraining zal er altijd naar individuele accenten gekeken worden, die zowel in het trainingsuur als in de thuissituatie specifiek aandacht kunnen krijgen.

Rug- en Nek-Armtriatlon werkt met een individuele intake en een computergestuurd trainingsopbouwprogramma, met individuele accenten
Spierkrachttraining is prima voor sporters en volledig gezonde mensen. Bij inactieven en mensen met chronische- of recidiverende klachten dient de opbouw zich te richten op de zwakste schakel in de keten. Dit betreft altijd weefsel dat zich slechts zeer langzaam kan aanpassen. Een trainingsprogramma zal dan ook langzaam maar gestaag in intensiteit moeten toenemen. Daarom is het belangrijk dat een trainingsprogramma voldoende lang wordt aangehouden (De Rugtriatlon en Nek-armtriatlon hebben een duur van 1 jaar!). 
Uit onderzoek blijkt dat 70% van de deelnemers die voor zichzelf trainen in een fitnesscentrum begeleidende klachten krijgt, veelal door een te snelle opbouw ( “dat kan ik makkelijk” betekent: de spieren kunnen dat makkelijk, maar b.v. pezen, banden, kraakbeen e.d. zijn er nog niet aan toe !!) 

Kosten: 
- Intake en individueel traject kan uit de zorgverzekering betaald worden voor zover de polis deze dekt.
- Groepstraining zie tarieven Sporten onder begeleiding